IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor

SPK bültenine göre, Kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin pay başına 10 liradan ilk halka arzını, Vakıf Finansal Kiralama’nın 1 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Pankent Sanayi ve Ticaret’in 27 milyon lira, Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret’in 56 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Eko Faktoring’in 275 milyon lira, Türkiye İş Bankası’nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Pasha Yatırım Bankası AŞ Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu’nun 2 milyar lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

Ardventure Kitle Fonlama Platformu AŞ’nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 72 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin uygulanmasını kararlaştırdı.

QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu QNB Finans Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon ve QNB Finans Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon’un tasfiye edilmelerine izin verilmesi talebini olumlu karşılayan SPK, Deniz Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Deniz Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi AŞ Çanakkale Gayrimenkul Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi AŞ Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gamecapita Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ ODS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK ayrıca aracı kurumların kuruluşunda uyulacak usul ve esasların belirlenmesine yönelik ilke kararı aldı. Bu kapsamda, kurulacak aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş öz sermayesi tutarının 300 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca kurulacak aracı kurumların kuruluş izni verilmesine ilişkin 21 Mart 2024 olan Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, belirlenen asgari kuruluş öz sermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi kararlaştırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x