Eğitim seviyesi artıkça cinsiyet eşitliğindeki ön yargılar azalıyor

Borusan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KONDA Araştırma ile ‘Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 10 yıllık süreçte önyargılar azalırken eğitim seviyesi arttıkça algı değişiyor.

77 ilin merkez dahil 379 farklı ilçesinde yaşayan 18 yaş ve üzeri bin 284’ü kadın bin 266’sı erkek olmak üzere toplam 2 bin 550 kişiyle yapılan araştırma, toplumsal cinsiyet rolleri, hane içi ilişkiler, istihdama katılım ve iyi olma hali ana başlıklarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmaya göre ‘kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır’ yargısını doğru bulanların oranı 10 yıl önceye göre azalmış görünüyor. 10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 66’sı bu yargıyı doğru bulurken, günümüzde bu oranın yüzde 48 olduğu görülüyor. Bu ifadeye katılmayanların oranında ise yüzde 15 oranında bir artış oldu.

Önyargılar azalıyor

‘Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur’ yargısını yanlış bulanların oranı 10 yıl öncesine göre artıyor. 10 yıllık süreçte bu yargıyı yanlış bulanların oranı yüzde 46’dan yüzde 56’ya çıkıyor. Yaş dağılımına bakıldığında ise 10 yıl önce bu yargıyı yanlış bulanların oranı sadece 18-22 yaş grubundakilerde yarıdan fazla olurken (yüzde 53), günümüzde her yaş grubunda bu yargıyı yanlış bulanların oranı yarıdan fazla oluyor.

Özellikle genç yaş grubundakilerin yarıdan çok daha fazlası ‘Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur’ yargısını yanlış buluyor. Eğitim seviyesi arttıkça ‘Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur’ yargısını yanlış bulanların oranı da giderek artıyor. Lise eğitimine sahip olanların yüzde 63’ü, üniversite eğitimine sahip olanların yüzde 70’i bu yargıyı yanlış buluyor. ‘Kadınlar doğaları gereği iyi yönetici olamazlar’ yargısını 10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 23’ü doğru bulurken, bu oran 13 puan azalarak yüzde 10 oluyor.

Kadınların yüzde 17’si bu yargıyı doğru, yüzde 82’si ise yanlış bulurken günümüzde ise kadınların yüzde 6’sı bu yargıyı doğru, yüzde 95’i yanlış buluyor. Erkeklerin ise yüzde 29’u bu yargıyı doğru, yüzde 71’inin yanlış bulurken 10 yıl sonrasında erkeklerin yüzde 15’i bu yargıyı doğru, yüzde 85’i ise yanlış buluyor. Çalışan kadınlar haftada ortalama 41 saat çalıştığını belirtirken, çalışan erkekler ise haftada ortalama 46 saat çalıştığını belirtiyor. Kadınlar ev bakımı için haftada ortalama 22 saat harcarken, bu oran erkeklerde 7 saat görünüyor.

Kadının birincil görevi konusunda fikir değişiyor

10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 66’sı ‘Kadının birinci görevi, evin sorumluluğunu üstlenmek ve çocuk yetiştirmektir’ yargısını doğru bulurken, bu oran günümüzde 9 puan azalarak yüzde 57 oluyor. 10 yıl önce erkeklerin yüzde 69’u bu yargıyı doğru bulurken, bugün bu oran 8 puan azalarak yüzde 61 oluyor. Kadınların yüzde 61’i bu yargıyı doğru bulurken, günümüzde bu oranın 8 puan azalarak yüzde 53 olduğu görülüyor.

Farkındalığın artması için çalışmalar sürmeli

Raporu ile ilgili görüşlerini belirten Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Borusan olarak bu sene 80. yılımızı kutluyoruz ve 200 yıllık şirket olma hedefimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini kritik bir hedef olarak görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği başlığındaki algının ve davranışların kısa sürede değişmeyeceğinin bilincindeyiz. Değişimin ayaklarının yere basabilmesi ve kalıcı olması için emin adımlarla olması gerekiyor. KONDA ile yaptığımız bu araştırmada 10 yıl önceki fikirlerin istediğimiz hızda olmasa da değiştiğini görebiliyoruz. Bizlere düşen görev ise toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, bilincin değişmesini sağlamak” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x